keskiviikko 2. lokakuuta 2013

Eduskunnassa merkittävä puheenvuoro perussuomalaiselta James Hirvisaarelta sananvapauden ja ilmaisuvapauden puolesta 1.10.2013, sekä huomio sille että Suomi voisi ottaa mallia Kanadasta poistamalla kansankiihotuslainEduskunnassa merkittävä puheenvuoro perussuomalaiselta James Hirvisaarelta sananvapauden ja ilmaisuvapauden puolesta 1.10.2013, sekä huomio sille että Suomi voisi ottaa mallia Kanadasta poistamalla kansankiihotuslainsäädännön laeistamme"Jumalan ruoska" senaattori valtiomies James Hirvisaarella puheenvuoro. Kuulkaa te keillä korva on, katsokaa te keillä silmä on: James Hirvisaari

293. Sananvapaus ja rikoslaki

http://jam.pp.fi/blogi/293.htm 

(tekstissä linkkejä, siksi vielä tähän kopiona perään)

"Raiskauksesta ehdollista, sanoista vankeutta!"

James Hirvisaari - ankaraa kritiikkiä

(Ohessa copypastena James Hirvisaaren nettisivulta)293. Sananvapaus ja rikoslaki


Arvoisa puhemies!

Näissä lakiehdotuksissa on osaltaan kyse rikoslain viilaamisesta sananvapautta korostavaan suuntaan. Suomessahan sananvapautta on liiaksi rajoitettu erilaisin kurinpitotoimin, mistä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin onkin useasti ja ihan aiheesta Suomea huomauttanut. Nyt ollaan siis EIT:n painostuksesta tekemässä lakiin pientä hienosäätöä, ja hyvä niin.

Arvoisa puhemies!
Suomi ei ole mikään sananvapauden mallimaa. Päinvastoin, sananvapautta rajoitetaan edelleen ankarasti ja jopa vankeusrangaistuksen uhalla. Raiskaukseen syyllistynyt henkilö pääsee pahimmillaan jopa pelkästään ehdonalaisella, mutta esimerkiksi Tampereella sananvapautta laveasti harjoittanut henkilö tuomittiin
2 vuoden 5 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen ja sen lisäksi aivan hillittömän järjettömiin korvauksiin muka henkisten kärsimysten tuottamisesta tuomitsijoilleen. Siis kenelle? Syyttäjille ja tuomareille, joita kyseinen kansantaiteilija oli lahjakkaan värikkääseen tyyliinsä kohtalostaan kritisoinut!
Arvoisa puhemies!
Raiskauksesta ehdollista, sanoista vankeutta! Onko tämä yleisen oikeustajun mukaista? No, ei hyvää päivää ole! Kyseisen kansantaiteilijan kohdalla on mielestäni puhuttava oikeusmurhasta, ja sellaisia erityisesti Valtakunnansyyttäjänvirastossa jatkuvasti tehtaillaan sen varjolla, että rikoslaki tällä hetkellä kriminalisoi jopa mielipiteet ja tulkinta on sen tähden helposti mielivaltaista. Väitän, että oikeuslaitoksemme on siltä osin poliittisesti korruptoitunut ja sen moraalinen selkäranka on vakavasti hapertunut. Perustuslain laillisuusperiaate on todella kovilla.
Ihmisoikeustuomioistuimen mielestä vankeusrangaistusta pitäisi soveltaa ainoastaan äärimmäisen poikkeuksellisissa tilanteissa. Sen mukaan yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen ja kunnianloukkauksen rangaistusuhkana pitäisi olla sakko eikä vankeus, kuten puheenjohtajamme äsken ilmaisikin.
Hallituksen esitys sisältää rangaistavuutta rajoittavia säädöksiä tilanteen korjaamiseksi järkevämmäksi. Suunta on oikea, sillä onhan EIT antanut Suomelle lukuisia langettavia tuomioita. Suomen on katsottu loukanneen Euroopan ihmisoikeussopimuksen sananvapautta turvaavaa 10 artiklaa. Nyt EIT:n oikeuskäytäntö viimeinkin huomioidaan, mutta mielestäni ei vieläkään läheskään riittävästi.
Arvoisa puhemies!
Vastaus sananvapautta rajoittavan lainsäädännön ongelmiin on kuitenkin olemassa! Kummeli-tv-sarjaa mukaillen oikea vastaus on - Kanada. Kanadassa oli varsin epämääräinen, ongelmallinen ja sekava ihmisoikeuslaki, joka merkittävästi rajoitti kansalaisen oikeutta sananvapauteen. Tökeröä lakia käytettiin merkittävässä määrin keppihevosena erilaisiin ajojahteihin. Alun perin Kanadan vihapuhepykälän oli tarkoitus toimia vähemmistöjen kilpenä, mutta huonosti kirjoitettua pykälää alettiin käyttää poliittisena lyömäaseena ja miekkana omia kansalaisia vastaan. Kuulostaako tutulta? Eli tasan tarkkaan niin kuin täällä Suomessa jatkuvasti tapahtuu. Kanadassa väärinkäyttötapaukset saivat runsaasti julkisuutta, ja lopulta parlamentti päätyi maalaisjärjen mukaiseen ratkaisuun, jonka senaatti vahvisti, lopetti sensuurin ja kumosi kyseisen pykälän tämän vuoden kesäkuussa.
Ehkä sananvapautta koskevassa lainsäädännössä voitaisiin jatkossa ottaakin mallia Kanadasta ja säästyä EIT:n langettavilta päätöksiltä, jotka uhkaavat rapauttaa kansainvälistä mainettamme oikeusvaltiona ja sotivat rankasti yleistä oikeustajua vastaan murentaen ihmisten uskoa yhteiskunnan oikeudenmukaisuuteen. Valitettavasti Suomessakin eräät poliittiset tahot haluavat sumeilematta käyttää ihan mitä tahansa keinoja kilpailijoiden vaientamiseen. Likaista peliä, sanon minä! Haluammeko todella elää maassa, jossa toisinajattelijat yritetään vaientaa väkisin niin sanotun "vihapuheen" hyvin epämääräisellä leimalla, kun vihapuheeksi halutaan määritellä melkein mikä tahansa kritiikki ja esimerkiksi maahanmuuton todellisiin ongelmiin ja uhkiin tarttuminen - selvällä suomen kielellä?
Arvoisa puhemies!
Suomessa vankeusuhka sisältyy edelleen useisiin rikoslain kohtiin, joissa rajoitetaan ilmaisuvapautta. Lakivaliokunnan kuulemat viestinnän asiantuntijat ovat olleet sitä mieltä, että yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen ja kunnianloukkauksen seuraamuksena ei pidä olla vankeusrangaistus törkeässäkään tekomuodossa, ja itse olen samoilla linjoilla.
Vaikka eduskunta on nyt kääntämässä ruoria piirun verran oikeaan eli sananvapauden suuntaan, on harmillista, ettei valiokunnan kantti riittänyt rohkeampaan linjanvetoon.
    Yllämainittu puhe eduskunnan pöytäkirjoihin tallennettuna:

--------------------------------------

Täysistunnon pöytäkirja PTK 91/2013 vp

PTK 91/2013 vp

91. TIISTAINA 1. LOKAKUUTA 2013 kello 14.04

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun 7 §:n ja poliisilain 5 luvun 9 §:n muuttamisesta
Ensimmäinen käsittely
Hallituksen esitys HE 19/2013 vp
Lakivaliokunnan mietintö LaVM 11/2013 vp
Lakialoite LA 44/2011 vp
James Hirvisaari /ps: Arvoisa puhemies! Näissä lakiehdotuksissa on osaltaan kyse rikoslain viilaamisesta sananvapautta korostavaan suuntaan. Suomessahan sananvapautta on liiaksi rajoitettu erilaisin kurinpitotoimin, mistä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin onkin useasti ja ihan aiheesta Suomea huomauttanut. Nyt ollaan siis EIT:n painostuksesta tekemässä lakiin pientä hienosäätöä, ja hyvä niin.
Arvoisa puhemies! Suomi ei ole mikään sananvapauden mallimaa. Päinvastoin, sananvapautta rajoitetaan edelleen ankarasti ja jopa vankeusrangaistuksen uhalla. Raiskaukseen syyllistynyt henkilö pääsee pahimmillaan jopa pelkästään ehdonalaisella, mutta esimerkiksi Tampereella sananvapautta laveasti harjoittanut henkilö tuomittiin 2 vuoden 5 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen ja sen lisäksi aivan hillittömän järjettömiin korvauksiin muka henkisten kärsimysten tuottamisesta tuomitsijoilleen. Siis kenelle? Syyttäjille ja tuomareille, joita kyseinen kansantaiteilija oli lahjakkaan värikkääseen tyyliinsä kohtalostaan kritisoinut.
Arvoisa puhemies! Raiskauksesta ehdollista, sanoista vankeutta. Onko tämä yleisen oikeustajun mukaista? No, ei hyvää päivää ole. Kyseisen kansantaiteilijan kohdalla on mielestäni puhuttava oikeusmurhasta, ja sellaisia erityisesti Valtakunnansyyttäjänvirastossa jatkuvasti tehtaillaan sen varjolla, että rikoslaki tällä hetkellä kriminalisoi jopa mielipiteet ja tulkinta on sen tähden helposti mielivaltaista. Väitän, että oikeuslaitoksemme on siltä osin poliittisesti korruptoitunut ja sen moraalinen selkäranka on vakavasti hapertunut. Perustuslain laillisuusperiaate on todella kovilla.
Ihmisoikeustuomioistuimen mielestä vankeusrangaistusta pitäisi soveltaa ainoastaan äärimmäisen poikkeuksellisissa tilanteissa. Sen mukaan yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen ja kunnianloukkauksen rangaistusuhkana pitäisi olla sakko eikä vankeus, kuten puheenjohtajamme äsken ilmaisikin.
Hallituksen esitys sisältää rangaistavuutta rajoittavia säädöksiä tilanteen korjaamiseksi järkevämmäksi. Suunta on oikea, sillä onhan EIT antanut Suomelle lukuisia langettavia tuomioita. Suomen on katsottu loukanneen Euroopan ihmisoikeussopimuksen sananvapautta turvaavaa 10 artiklaa. Nyt EIT:n oikeuskäytäntö viimeinkin huomioidaan, mutta mielestäni ei vieläkään läheskään riittävästi.
Arvoisa puhemies! Vastaus sananvapautta rajoittavan lainsäädännön ongelmiin on kuitenkin olemassa. Kummeli-tv-sarjaa mukaillen oikea vastaus on Kanada. Kanadassa oli varsin epämääräinen, ongelmallinen ja sekava ihmisoikeuslaki, joka merkittävästi rajoitti kansalaisen oikeutta sananvapauteen. Tökeröä lakia käytettiin merkittävässä määrin keppihevosena erilaisiin ajojahteihin. Alun perin Kanadan vihapuhepykälän oli tarkoitus toimia vähemmistöjen kilpenä, mutta huonosti kirjoitettua pykälää alettiin käyttää poliittisena lyömäaseena ja miekkana omia kansalaisia vastaan. Kuulostaako tutulta? Eli tasan tarkkaan niin kuin täällä Suomessa jatkuvasti tapahtuu. Kanadassa väärinkäyttötapaukset saivat runsaasti julkisuutta, ja lopulta parlamentti päätyi maalaisjärjen mukaiseen ratkaisuun, jonka senaatti vahvisti, lopetti sensuurin ja kumosi kyseisen pykälän tämän vuoden kesäkuussa.
Ehkä sananvapautta koskevassa lainsäädännössä voitaisiin jatkossa ottaakin mallia Kanadasta ja säästyä EIT:n langettavilta päätöksiltä, jotka uhkaavat rapauttaa kansainvälistä mainettamme oikeusvaltiona ja sotivat rankasti yleistä oikeustajua vastaan murentaen ihmisten uskoa yhteiskunnan oikeudenmukaisuuteen. Valitettavasti Suomessakin eräät poliittiset tahot haluavat sumeilematta käyttää ihan mitä tahansa keinoja kilpailijoiden vaientamiseen. Likaista peliä, sanon minä. Haluammeko todella elää maassa, jossa toisinajattelijat yritetään vaientaa väkisin niin sanotun vihapuheen hyvin epämääräisellä leimalla, kun vihapuheeksi halutaan määritellä melkein mikä tahansa kritiikki ja esimerkiksi maahanmuuton todellisiin ongelmiin ja uhkiin tarttuminen selvällä suomen kielellä?
Arvoisa puhemies! Suomessa vankeusuhka sisältyy edelleen useisiin rikoslain kohtiin, joissa rajoitetaan ilmaisuvapautta. Lakivaliokunnan kuulemat viestinnän asiantuntijat ovat olleet sitä mieltä, että yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen ja kunnianloukkauksen seuraamuksena ei pidä olla vankeusrangaistus törkeässäkään tekomuodossa, ja itse olen samoilla linjoilla.
Vaikka eduskunta on nyt kääntämässä ruoria piirun verran oikeaan eli sananvapauden suuntaan, on harmillista, ettei valiokunnan kantti riittänyt rohkeampaan linjanvetoon.
----------------------------------------
Seppo Lehto sai 2 vuotta 5 kk ehdotonta vankeutta kriittiittisistä yhteiskunnan ja virkamiesten moraalia kyseenalaistavista ajatuksista illmanismin = demlakoirien (Googlaa Demla r.y.) yhteistyönä

James Hirvisaari tekee aktiivisesti arvokasta ihmisoikeustyötä ilmaisu- ja sananvapautemme puolesta eduskunnassa, sekä vapaa-ajallaan, toivokaamme hänelle kaikkea hyvää myötä ja vastoinkäymisissä. Kuvat: Seppo Lehto James Hirvisaaren kutsumalta eduskuntavierailulta perjantailta 27.9.2013 eduskunnassa ja sen jälkeen James Hirvisaaren saatolta lähtöjuoman kautta kotimatkalleen junalle ;) kohti Asikkalaa. 

James, työsi on arvokasta, uskon että meitä samoin ajattelevia on jatkossa yhä enempi.PS: Tämä mies jatkossakin jatkoon kansakunnallisilla asioilla

----------------------------------------------
http://tamperelainen-nettiaktivisti.blogspot.fi/
-----------------------------------------------------------

sunnuntai 24. helmikuuta 2013

Miehitetyn Karjalan palautus = Koillisväylänkin palautus .. on jäänyt monilta itsestäänselvyyden huomaamatta. Tämä tuotakoon selväksi Moskovan orjaherroillekin, sekä kansakuntamme "Setä Tuomolle" ( Lue kirja: Setä Tuomon tupa", niin ymmärrät vertauskuvat )

Miehitetyn Karjalan palautus = Koillisväylänkin palautus .. on jäänyt monilta itsestäänselvyyden huomaamatta. Tämä tuotakoon selväksi Moskovan orjaherroillekin, sekä kansakuntamme "Setä Tuomolle" ( Lue kirja: Setä Tuomon tupa", niin ymmärrät vertauskuvat )

Olkaa hyvä ja astukaa "yrittäjyydessä" ja kansakuntamme tavoitteissa http://entre-tampere.blogspot.com uusiin uomiin, survoen vanhat neuvostoajan orjailut suohon ja ottaen asioita avoimesti esille ja tarkasteluun.

Valitettavasti sisä- ja ulkopoliitikkamme on turvallaan kuin auto Posiolla: On sitten kyse rajattomasta maahanmuutosta, islamista tai aluepalautuksissa vetkuttelusta.

Vanhoissa lakritsilaatikoissa ollaan yhtä "montut auki" kuin tässä ajassa kansakuntamme päätöksentekijät:

Kansakuntamme oikeat arvot ja tulevaisuuden arvotekijät mm. miehitettyjen alueiden palautus ja Nato-jäsenyys jäävät hyödyntämättä kuin monasti marjasato metsään:

Vanhassa vara parempi: Kansakunnallisen onnenmerkin eli hakaristin lisäksi tarvitsemme myös onnentavoittelijoita, eikä vain perse homeessa makaajia:On aika nostaa airot vedestä ja käyttää niitä kansakunnallisiin uusiin talkoisiin Japanin suurimman soturin Musashin tapaan:


Kansakuntamme ja kristikunta heilaa Jeesukselle ja ja Jeesuksen ylösnousulle alttaritauluissa. Koska heilaamme aluepalautusten puolesta?


Onko kansakuntana osamme tyytyä vain miehittäjä-Ryssän perseiden haisteluuun? -  Snif, snif? -
Vrt. Sauli Niinistön häpeälliset lausunnot "Karjala"-asiassa.

Koska emme voi enää sanoa, että menkää sikojen perseitä haistelemaan, jottei tule islamin vastaista lausuntoa, niin todetaan sitten näille maamme hirvisankkerista tmv:sta kärsiville, menkää porojen perseitä haistelemaan, jospa sitten alkaisi henki kulkemaan ja aivot toimimaan?


On aika nostaa kirves valmiuteen ja asiat asioina käsittelyyn: Miehitettyjen alueiden palautus on meidän kansakunnallemme henkinen ja aineellinen välttämättömyys, eikä miehittäjän ruokkiminen vastikkeettomasti.

Kansakuntamme on likiarvo ilmaisulle "kanakunta". Sillä ilmeinen lasku- ja lukutaidottomuus on nähtävissä kun katse kääntyy itään monellakin tapaa, oli sitten kyseessä Moskova tai Mekka.

Tsuhnalamme kärsii aktiivisesta "Tukholman syndroomasta" eli panttivangin uhkaajaansa samaistumisesta. Onneksi Tampereelta kajahtaa kuin Kaunis Karjala-laulun sanoituksen ja sävelten tapaan 

Kansakuntanne profeetta Seppo Lehto Isänmaan Asialla r.y. 

 -----------------------------------------------

PS: Islam- ja maahanmuuttokriitikko Tamperelainen nettiaktivisti Lehto Seppo islamistien murha- ja tappouhkailujen kohde.
Poliisia ei hevonvittua kiinnosta asiaa hoitaa muuta kuin antaa hiljainen siunaus islamisteille.

Kaikesta huolimatta "Miehitetyt alueet takaisin!"-vaatimus elää miehittäjä-Ryssälle: Kalastajasaarento, Petsamo, Salla, Kuusamo, Karjala ja Suomenlahden saaret takaisin!
----------

http://tamperelainen-nettiaktivisti.blogspot.fi/

 ----------------------------------------------------------

keskiviikko 13. helmikuuta 2013

Onko jo unohdettu "valtionsyyttäjä" Mika Illmanin koiramaisuus "presidentti" Tarja Halosen, Matti Vanhasen ja Vladimir Putinin juoksukoirana tekaistuin syyttein ja demlatuomarein? Krp tutkii valtiojohtoon kohdistuneita kunnianloukkauksia internetissä 29.9.2006 Nelosen TV-uutisissa klo 20 ja 23 jälkeen
Reklamoin Vasarahammer-blogia ylläpitävää: Kyllä tässä nettirasismijahti on kestänyt pidempään kuin 6 vuotta

Väittäisin että ko. sota "nettirasismia" vastaan alkoi mika illmanin Seppo Lehtoon ja hänen avustajakseen väitettyyn kohdistetulla vainolla 2006 eli yli 7 vuotta sitten tehdyin kotietsinnöin tietokonetakavarikoin ja KRP-tutkimuksin.

Asialla olivat näyttävästi aiheesta 2004 ja 2005 ip-lehdissä ja Hymy-lehdessä julkaistut tarja halonen alastonkuva pilakuvasivustot, joiden tekijää toivottiin vastuuseen.

Matti Vanhanen oli aktiivisesti mukana ajojahdissa erilaisten kommunistitahojen kanssa ( joihin myös tarja halonen kuuluu)

Muisto netistä copypastena ko ajalta: "Poliittinen toisinajattelijajahti Seppo Lehtoon kohdistuen on kiihtynyt kliimaksiin 5-7.5.2008 Tampereen käräjäoikeuden istuntoihin

Oikeusvaltioperiaatteita pyrittiin sabotoimaan ottamalla Lehto Seppo Tampereen poliisivankilan säilöön sananvapauden päivänä 3.5.2008 estäen Seppo Lehdon valmistautumista omiin vastineisiinsa oikeudenmukainen oikeudenkäynti vaarantaen, kun ei saanut oikeudenkäyntimateriaaleita mukaan säilöönsä, sekä tarjoamalla ala-arvoista velliä ymv:aa, joista Lehto kieltäytyi ryhtymällä välittömästi nälkälakkoon, koska katsoi kiinniottonsa olevan laiton.
Scirpt = Käsikirjoitus: Pääministeri Matti Vanhanen KRP eli Keskusrikospoliisi, ex-vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalainen ja valtionsyyttäjä Mika Illman

Nelosen TV-uutiset 29.9.2006 klo 20 ja 23 uutisoivat painottaen vääriä syyllisyysepäilyasioita, kun kyseessä on tosiasiassa kansakunnan tosiasialliset KGB-kytköksissä olevat ns. poliittiset päättäjät, jotka eivät halua että neuvostoaikaisista lipukielisyyksistään muistutetaan

Ihmeteltävää on ettei epäillyn Seppo Lehdon nimeä voida mainita uutisissa, kun on kerran asiasta kuulusteltu 25.9.2006 Tampereen KRP:n tiloissa ja siitä on annettu lehdistötiedotteekin eri uutisryhmien kautta. Sensijaa annettiin puheenvuoro tunnetulle KGB:n aisankannattaja pääministeri Matti Vanhaselle, sekä vastaavan tason presidentinkanslian lausumille, joilla hämärrytettiin jälleen kerran kansakuntamme todellista stalinistista törkytilaa eli aluemiehitystemme jatkumista.

Ihmeellistä sensurointia on Seppo Lehdon nimen mainitsematta jättäminen Nelosen uutisissa kun tamperelaisen aluepalauttaja Seppo Lehdon kasvotkin näytettiin TV:ssä, samoin ko. asiasta on ollut luettavissa netin eri palstoilla, ketä on kuulusteltu aiheesta 25.9.2006

Kyseenalaisia suomalaisuuteen (syntipukkina: Seppo Lehto) kohdistuvia rikosilmoituksia olivat tehtailleet mm. vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalainen kansankiihotuksesta "neekeri- ja somali-sanojen" perusteella, törkeästä kunnianloukkauksesta 2004 homokuninkaana City-lehdessä esitelty Oras Tynkkynen ja entinen vihreiden hallituksen jäsen Sylvain Aristide Kipre norsunluurannikolta, jolla on jo 2 lähestymiskieltotuomiota laittomien uhkausten ja päällekarkaustensa jäljiltä Seppo Lehdon suojaksi (viimeisin raukeaa 6.11.2006), pari syyttäjää eli kihlakunnansyyttäjä Jouko Nurminen ja alaisensa Ulf Reimers, jotka ovat ajaneet ammattitaidottomasti syytteitä väärin perustein Seppo Lehdon vahingoksi, ymv:a, sekä Yleisradio verkkosivujensa mukaamisesta tekijänoikeusrikoksena ymv:aa

Kaikki tämä on löydettävissä netistä hakusanoilla Seppo Lehto"

Copastea lisää netistä: "Poliittisen vainon syynä lienee tämä tunnettu neukku-Suomen ja Suomen taudin aiheuttama vaikeneminen ja toisinajattelijoiden vaino aluepalautusvaatimusten esittämisen takia http://www.kavkaz.fi ( 2011 ylläpito lakkautettu) sivujen mukaisesti

Viite:

Krp tutkii valtiojohtoon kohdistuneita kunnianloukkauksia internetissä 29.9.2006 Nelosen TV-uutisissa klo 20 ja 23 jälkeen

Ohessa tekstiversio:

Krp tutkii valtiojohtoon kohdistuneita kunnianloukkauksia internetissä
Julkaistu 29.9.2006 19:43

Keskusrikospoliisi tutkii valtion ylimpään johtoon kohdistunut kunnianloukkaus-rikoksia internetissä. Epäiltynä on tamperelainen yksityishenkilö Seppo Lehto kertoo Nelosen uutiset.
Epäillyt rikosnimikkeet ovat törkeä kunnianloukkaus, kunnianloukkaus ja kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Kohteena ovat olleet lähes kaikki Suomen KGB-huippupoliitikot ja "vähemmistöt".
Tutkintapyynnön asiassa ovat tehneet valtakunnansyyttäjänvirasto, vähemmistövaltuutetun toimisto ja tamperelaiset yksityishenkilöt. Syyteharkinnan tekee valtakunnansyyttäjänvirasto.
Asianomistajana poliisi on kuullut jutussa ainakin yhtä kansanedustajaa Oras Tynkkystä (vihr).

Myös presidentti Tarja Halonen on tietoinen krp:n tutkinnasta ja mahdollisesta asianomistaja-asemasta jutussa. Presidentin lehdistöpäällikkön mukaan Halonen on ilmoittanut, ettei hän halua puuttua asiaan.
Pääministeri Matti Vanhasen (kesk) mielestä jutun selvittäminen on tarpeen, jotta internetin loukkaaville kirjoituksille ja kuville löytyy jokin raja.
Pääministeriin krp oli yhteydessä keväällä. Viranomaisten toive oli, että Vanhanen antaisi suostumuksensa nimen käyttöön tutkinnassa.
"Tällä on yleisempää merkitystä, ei niinkään henkilööni liittyen. Olen kertonut että olen siihen valmis", Vanhanen sanoi Nelosen uutisille.
Lopullisen lupansa Vanhanen sanoo antavansa, kun esitutkinta valmistuu. Vanhasen mielestä kukaan ei tätä nykyä kanna vastuuta netin loukkaavista kirjoituksista ja kuvista.

Keskusrikospoliisi on tehnyt jutussa oikeusapupyynnön tiettävästi Yhdysvaltoihin.
Jutun syyteharkinnan tekevä valtionsyyttäjä sanoo, että tämänkaltaisissa jutuissa ongelmana on luotettavasti selvittää sivujen tekijä esimerkiksi silloin jos palvelin on ulkomailla.

Helsingin Sanomat
hs.online@sanoma.fi ( uutista hieman muotoiltu KGB-taustat paljastaen )"
-------------------

Olkaa hyvä

Seppo Lehto 2 v 5 kk ehdotonta vankeutta illmainismin ja halosen kaartin voimin

Taho jota KRP ja mika johan illman pyrki erityisesti suojelemaan on tunnettu ihmisoikeus- ja sotarikollinen vladimir putin = kuin kutina perseessä---------------------------------------------------------------


----------------------